Jak to funguje?

Digitalizace je určujícím faktorem epochy, ve které žijeme, a to zahrnuje i turistický obsah. Zatímco běžné reklamní prostředky se slogany a bannery ztrácí svou hodnotu, udržitelný obsah je pro úspěšnou komunikaci mezi značkou a zákazníkem čím dál relevantnější.

Podle statistiky společnosti Google z roku 2015 navštíví každý uživatel za 29 dní, během nichž plánuje svůj výlet, více než 120 URL adres na 26 různých webových stránkách. Ukazuje se tím, že jsou hosté ochotní věnovat velké množství času shromažďování informací, což vyznívá veskrze pozitivně, na druhou stranu ale vidíme, že pro hosty není možné najít relevantní informace na jednom místě, což je pro ně značně komplikující.

Zde přichází na řadu koncept všeobecné databáze.

Díky platformě Outdooractive můžete svým hostům nabídnout všechny informace na jednom místě – ať už jde o tipy na výlety, restaurace, doporučené túry, nebo kulturní a sportovní akce. Tím vytvoříte detailního, strukturovaného průvodce, který má oproti průvodci tištěnému mnoho výhod – především to, že ho lze rychle a levně aktualizovat a šířit.

Když se v dnešní době návštěvník rozhoduje, kam pojede na dovolenou, jeho první krok směřuje k internetovým vyhledávačům – Google, Amazon, Siri, Alexa, a podobně. Tyto vyhledávače mu poskytnou jako odpověď vždy tu informaci, kterou považují za nejsprávnější – tzn., že se ta samá informace objeví na více nezávislých internetových stránkách. Díky naší technologii vytvoříte databázi informací, která se okamžitě distribuuje na více než 2000 partnerských portálů.

Ukázkovou demo platformu si můžete prohlédnout na Nové hory.cz